Vierdiget, Dragør

​Om projektet

Byggegrunden har en særlig attraktiv beliggenhed på Dragør Sydstrand lige ud til strandengene og Øresund. I forbindelse med disponering af bebyggelsen har det derfor været væsentligt, at der fra alle boliger bliver udsigt til disse herligheder. Dette opnås ved at lægge bygningerne enten parallelt med eller vinkelret på Søndre Strandvej. 

Bygninger anlagt vinkelret på Søndre Strandvej udføres med forskydninger i facaderne, som sikrer den ønskede udsigt – en løsning der kendes fra Arne Jacobsens berømte boligbebyggelse Bellavista i Klampenborg.​

Den viste plan med rækkehuse i to etager og etageboliger i tre etager tilpasser sig højdemæssigt den omgivende bebyggelse. Mod strandengene danner husenes gavle front som i nabobebyggelserne. 

Grønne kiler trænger ind mellem husene fra diget mod Søndre Strandvej, så der på den måde dannes attraktive friarealer, der visuelt hænger sammen med strandengene.

Den nye bebyggelse refererer på flere måder til Dragør by med de karakteristiske lyse huse. Fra udkigsposterne på boligernes tage kan man følge skibstrafikken ude på Øresund.​