Læs om investorer

Læs mere

arrow

Projektudvikling
med investoren i centrum

Det er vores filosofi, at vores investorer altid er omdrejningspunktet i forbindelse med vores projekter, og investorerne vil løbende blive orienteret i hele projektets levetid. Vi arbejder ud fra et meget gennemskueligt princip, hvor vores investorer altid er fuldt ud oplyst om projektet. Der foreligger altid en fyldestgørende businesscase, der beskriver projektet fra A til Z.

Vores businesscase beskriver detaljeret projektets fysiske placering, udformning o.l. – og naturligvis helt ned til en detaljeret gennemgang af nøgletallene, der redegør for projektets rentabilitet og finansielle styrke. Alle økonomiske nøgletal vil fremgå af vores materiale.

Ved at arbejde på den måde tror vi på, at vores investorer vil føle sig trygge ved samarbejdet. Derfor er gennemskuelighed og overblik centrale nøgleord hos KONstruct.

Den strukturerede proces undervejs

En af de væsentligste grundsten i vores måde at styre en kompliceret udviklings- og byggeproces på er, at vi altid er tro mod vores koncept om grundighed. Til højre ses vores procesdiagram, der er med til at sikre en optimal proceshåndtering undervejs. Vi bryder en kompliceret opgave ned i detaljerede faser, hvilket bidrager til, at vi kommer hele vejen rundt om de aktuelle problemstillinger i rette tid.

Det er lige så væsentligt for os som for vores investorer, at der gennem hele processen arbejdes professionelt med opgaven. Som investor er du altid meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad det indebærer at være investor eller medinvestor i forbindelse med et udviklingsprojekt hos KONstruct.

KONstruct udvikler mere end
100.000 m² boligbyggeri

Vi investerer i danske projektmuligheder, hvor der er et gunstigt forhold mellem på den ene side det forventede afkast og på den anden side den risiko, der er forbundet med investeringen. Vi investerer som udgangspunkt kun i udviklingsprojekter, der ligger i byer eller områder omkring de store byer med forventet positiv befolkningstilvækst. Vi gennemfører derfor størstedelen af vores investeringer i hovedstadsområdet og i Aarhus.

Vi fokuserer på opkøb af egnede grunde til projektudvikling, projektstyring samt videresalg, mens selve byggeopgaven søges løst i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fra rådgiver- og entreprenørbranchen. Alle projekter udvikles generelt med videresalg for øje, og det er således målsætningen, at et projekt skal afhændes senest tre år efter anskaffelsen. Større, kapitalkrævende projekter gennemføres i samarbejde med en kapitalpartner.