Læs om vores projektudbud

Vi deltager også i kommunale udbud

Vi har de bedste idéer

KONstruct deltager også i projektudbud vedrørende kommunale grundudstykninger. Forudsætningen er, at vi kan se muligheder i at opføre et attraktivt projekt på den udbudte matrikel. At deltage i projektkonkurrencer stiller store krav både til os som projektudviklere og til vores samarbejdspartnere, da det kun er den bedste idé, der vinder retten til projektet.

Kongeskrænten, Smørum

I foråret 2016 deltog vi i Egedal Kommunes udbud vedrørende den ca. 23.000 m² store og naturskønne grundudstykning på Kongeskrænten i Smørum. KONstruct vandt projektkonkurrencen med et meget attraktivt projekt, hvor boligerne indgår i en grøn og bæredygtig bydel. Det har været en bærende idé at understøtte områdets grønne profil og lade dette være udgangspunktet for udformningen af de attraktive og bæredygtige boliger.

Vierdiget, Dragør

I 2015 deltog vi i Dragør Kommunes projektudbud vedrørende en ca. 27.000 m² stor grundudstykning på Vierdiget i Dragør, direkte ud til Øresund.

Byggegrunden har en særlig attraktiv beliggenhed på Dragør Sydstrand lige ud til strandengene og Øresund. I forbindelse med disponeringen af bebyggelsen har det derfor været væsentligt, at der fra alle boliger bliver udsigt til disse herligheder.

Den nye bebyggelse refererer på flere måder til Dragør by med de karakteristiske lyse huse. Fra udkigsposterne på boligernes tage kan udsigten over Øresund nydes.

Vi vandt desværre ikke dette udbud, men er stolte af vores bidrag og idé. Projektet blev udarbejdet i tæt samarbejde med Kontiki Holding, som var investor bag denne projektmulighed. Klik på billederne for at læse mere om aktuelle konkurrenceprojekter udarbejdet af KONstruct.

Projektudbud

Læs mere om vores projektudbud

Vierdiget, Dragør

Vierdiget, Dragør

Kongeskrænten, Smørum

Kongeskrænten, Smørum

 • Vierdiget, Dragør
 • Kongeskrænten, Smørum
 • Vierdiget, Dragør

  Byggegrunden har en særlig attraktiv beliggenhed på Dragør Sydstrand lige ud til strandengene og Øresund. I forbindelse med disponering af bebyggelsen har det derfor været væsentligt, at der fra alle boliger bliver udsigt til disse herligheder. Dette opnås ved at lægge bygningerne enten parallelt med eller vinkelret på Søndre Strandvej. Bygninger anlagt vinkelret på Søndre Strandvej udføres med forskydninger i facaderne, som sikrer den ønskede udsigt – en løsning der kendes fra Arne Jacobsens berømte boligbebyggelse Bellavista i Klampenborg.

  Den viste plan med rækkehuse i to etager og etageboliger i tre etager tilpasser sig højdemæssigt den omgivende bebyggelse. Mod strandengene danner husenes gavle front som i nabobebyggelserne. Grønne kiler trænger ind mellem husene fra diget mod Søndre Strandvej, så der på den måde dannes attraktive friarealer, der visuelt hænger sammen med strandengene.

  Den nye bebyggelse refererer på flere måder til Dragør by med de karakteristiske lyse huse. Fra udkigsposterne på boligernes tage kan man følge skibstrafikken ude på Øresund.

  Hent pdf omkring projektet her.

  Vierdiget, Dragør 09
  Vierdiget, Dragør 08
  Vierdiget, Dragør 07
  Vierdiget, Dragør 06
  Vierdiget, Dragør 05
  Vierdiget, Dragør 04
  Vierdiget, Dragør 03
  Vierdiget, Dragør 02
  Vierdiget, Dragør 01
 • Kongeskrænten, Smørum

  Om projektet:

  Kongeskrænten er en del af et område, hvor nye modeller for tætte, sociale og grønne bymiljøer vokser frem, og dette område tilbyder en unik mulighed for at lægge grundstenen til en langsigtet plan, der understøtter fællesskaber og naboskab i Egedal Kommune.

  Kongeskrænten er placeret i et vidtstrakt grønt landskab med kuperet terræn og stærke landskabelige pejlemærker som gravhøje og det naturskønne dige. De kommende bebyggelser integreres i landskabet og får kontakt med og udsyn til omgivelserne, så der skabes nye funktioner og forbindelser i et ’urbant urlandskab’.

  Boligsammensætning: Det bedste resultat over en lang tidshorisont vil blive opnået ved at benytte materialer med lang levetid og nem vedligeholdelse. Ligesom beplantningen rundt om bebyggelsen, der ikke vil blive trimmet, vil husene stå robust midt i det grønne. Facaderne skalmures, og dermed bruges tegl som et solidt og vedligeholdelsesfrit, men også smukt, materiale – her brugt i øjenhøjde. På udvalgte facadepartier mures tegl i forbandt, hvilket både skaber en flot skyggeeffekt og gør det muligt for slyngplanter at vokse op ad facaderne, så bebyggelsen begrønnes med tiden.

  Projektet omfatter tre gennemgående boligtyper: 59 toplansboliger i to varianter på 126-134 m², som består af firerums boligtyper, og 7 treplansboliger på 165-172 m² med femrumsboliger. Fælles for boligerne er, at de alle er indrettet med to badeværelser. Ligeledes har alle boliger adgang til både forhave og baghave fra det åbne køkken-alrum. Alle boliger opføres som energi 2020-boliger, hvilket sikrer et meget lille energiforbrug.

  Forventet aflevering:

  Etape 1 – 30 boliger: ultimo 2018. Etape 2 – 36 boliger: primo 2020.

  Kongeskrænten, Smørum 10
  Kongeskrænten, Smørum 09
  Kongeskrænten, Smørum 08
  Kongeskrænten, Smørum 07
  Kongeskrænten, Smørum 06
  Kongeskrænten, Smørum 05
  Kongeskrænten, Smørum 04
  Kongeskrænten, Smørum 03
  Kongeskrænten, Smørum 02
  Kongeskrænten, Smørum 01
 • Vierdiget, Dragør
 • Kongeskrænten, Smørum