• slideshow03
 • slideshow01
 • slideshow02
 • slideshow04

Filosofien bag vores virksomhed

 • KONstruct er en dynamisk virksomhed, der blev stiftet i 2015.

  Vi beskæftiger os primært med ejendomsudvikling i København og Aarhus. Vores hovedfokus er realisering af boligprojekter samt i mindre omfang udvikling af detailhandel- og kontorejendomme. Vi ønsker i samarbejde med vores investorer og samarbejdspartnere at udvikle projekter, som er økonomisk bæredygtige, som har en blivende arkitektonisk værdi, og som bidrager til samfundets udvikling.

  I kraft af vores brede erfaring og vores store netværk inden for branchen kan vi med en slank organisation håndtere store og komplekse udviklingsopgaver. Vi fokuserer på opkøb, projektudvikling, projektstyring, udlejning og videresalg, mens selve byggeopgaven løses i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere fra rådgiver- og entreprenørbranchen.


  Alle projekter udvikles generelt med udlejning eller videresalg for øje. Større, kapitalkrævende projekter gennemføres i samarbejde med en kapitalpartner. Vores mål er at blive den foretrukne danske partner for investorer, der ønsker at investere i boliger og erhvervsejendomme.

  Hos KONstruct tror vi på, at kompetence, ordholdenhed og hårdt arbejde, sammen med et fokus på vores kunders behov, er grundlaget for succes. Gennem et målrettet udviklingsarbejde skaber vi de bedste løsninger for vores investorer. Vores ambition er, at de skal se KONstruct som deres foretrukne samarbejdspartner.
 • KONstruct is a dynamic business enterprise established in 2015.

  Our core business is property development in Copenhagen and Aarhus, respectively. We primarily focus is on the housing sector and, to a lesser extent, retail and commercial property development. Together with investors and collaborative partners, we aim to develop economically sustainable projects of lasting architectural value which will have a favourable impact on social development.

  On the strength of our extensive experience and considerable network within this field, we are capable, with a lean set-up, of handling large complex development projects. We focus on acquisition, project development, project management, letting, and resale while the actual construction task is accomplished by external partners from the consultancy and contracting industry.


  In the main, all our projects are developed with a view to letting or resale. Large, capital-intensive projects are completed in collaboration with a capital partner. Our goal is to become the preferred Danish partner for investors wanting to invest in housing and commercial properties.

  At KONstruct, we believe that competence, reliability, and hard work as well as a strong focus on the needs of our customers are the basis for success. Through goal-oriented development work, we identify the best solutions for our investors. KONstruct’s ambition is to be viewed as their preferred partner.
Læs om Projektudvikling

Læs om Projektudvikling

Læs om Ejerkreds

Læs om Ejerkreds

Læs om Investorer

Læs om Investorer